Etika kung fu

Měj úctu k životu

Čínské bojové umění se zrodilo pro ochranu života. Pouze úctou k životu lze dosáhnout pochopení.

Etika na prvním místě

Etika a disciplína dovoluje vytvořit vztahy mezi lidmi. Všichni lidé tuto tradici musí respektovat a nesmí ji nijak snižovat.

Starej se o morální chování

Když vylepšujeme své kung fu dovednosti, je rovněž nezbytné rozvíjet kvality upřímnosti a inteligence. Správné chování ke svému sousedovi musí být samozřejmostí bez ohledu na situaci.

Respektuj učitele a pěstuj přátelství

To znamená učit se od svého učitele s pokorou, pomáhat s učením mladších studentů a pěstovat přátelství mezi všemi ve škole.

Studuj s pokorou

Ke stálému zlepšování je nutné nebýt povýšený. Je potřeba spolupracovat se všemi ostatními.

Nesnaž se předvádět své vlastní umění a nepovyšuj se nad slabší

Účelem tréninku bojového umění je mít zdravé tělo a dokázat sám sebe ubránit. Nepoužívej ho nerozvážně a proti někomu slabšímu, musíš poznat, co je správné, a bojovat za správné cíle.

Stále cvič

Pro zlepšení svého umění a pro čest svého učitele.

Cesta kung fu

"Cesta" znamená způsob jak dosáhnout opravdového umění kung fu:
 • kultura těla (fyzická příprava)
 • pěstní formy (tao lu) pro celkovou znalost systému
 • sparingové formy (dui lian) pro bližší poznání systému
 • volný boj (lei tai) pro umění samotné
 • kultura vnitřní energie (qi gong) k pochopení tvůrčích elementů
 • soustředění, meditace a uvolnění k pochopení "cesty"

8 principů jak najít správnou cestu

 1. Účelem bojového umění je zušlechtění ducha
 2. Pokud věříme, že cílem kung-fu je násilí, znamená to, že naše duše je násilná a nelidská. Cílem kung-fu je chránit život.
 3. Úcta
 4. Pokud při cvičení myslíme na něco jiného nebo pokud při cvičení ve dvojicích nedáváme pozor na své techniky, znamená to neúctu ke spolucvičícím i k učiteli. Úctu mezi studenty reprezentuje pozdrav na začátku a na konci tréninku a také během něj.
 5. Naslouchání
 6. Naslouchat svému tělu znamená začít jej poznávat. Znalost těla je základem ke znalosti ducha. Pokud během cvičení ublížíme sami sobě, znamená to, že jsme špatně naslouchali. Tělo je chrámem duše.
 7. Ticho
 8. Učitel se musí mnoho naučit, než se jím stane. Kdyby na tréninku všichni mluvili, nebylo by možné cvičit. Je dobré nepřerušovat trénink, pokud to není nezbytné, a otázky odložit až nakonec. Mlčet znamená být vnímavý a pozorný.
 9. Sebeovládání
 10. Ztráta sebeovládání je spojená s neúctou: pokud jsme plní hrdosti a toužíme se předvádět, nekontrolujeme své techniky a nemáme úctu ke spolucvičícímu. Musíme mít na mysli, že je to nebezpečné. Je třeba umět "řídit svého tygra".
 11. Nechat svět venku
 12. V bojových uměních se říká, že když vstoupíš na ditang (cvičební koberec), svět zůstane mimo něj. V době tréninku kung fu se soustřeďme na to, co děláme právě teď.
 13. Soustředění
 14. Aby nás kung fu vedlo po cestě morálního růstu, zlepšování vnějších kvalit (sebeovládání, ticho a úcta) i těch vnitřních (znalost sebe sama, svého těla, vášní a ducha), je zapotřebí neustálé pozornosti a soustředění.
 15. Pokora
 16. Každé umění vyžaduje roky studia. Pokud po krátké době věříme, že jsme dosáhli dobrého výsledku, znamená to, že náš duch je omezený. Cvičit bojové umění je jako jít po cestě, která nemá konec. Každý den je před námi kus nového obzoru. Nejde o cíl, ale o potěšení z cesty. Pokud spěcháme, pokud jsme zklamáni ze svých neúspěchů, pak postrádáme pokoru a nerozumíme rozlehlosti cesty.
Telefon: 604 737 516
Email: info@yulong.cz

facebook

Připravujeme

Fotogalerie

Slideshow Image 1 Seminář s Leonem
Slideshow Image 1 Budoshow
Slideshow Image 1 Přírodní seminář
Slideshow Image 1 Budoshow
Slideshow Image 1 Chorvatsko 2006
Slideshow Image 1 Budoshow
Slideshow Image 1 Seminář
Slideshow Image 1 Hong Kong
Slideshow Image 1 Czech Open
Slideshow Image 1 Seminář Ostrov