Čínský zápas – sanda, neboli sanshou

Jde o převedení technik do bojové praxe, takže doporučujeme kurz jako doplněk k tréninku stylů. (Například Hung Gar + Sanda) Zde se postupně učí bojovým návykům a dovednostem.

Při tréninku se snažíme vycházet nejen ze sportovního boje, ale především ze studia tradičních stylů. Poznatky, které student získá, je nutné postupně aplikovat v přímé konfrontaci. Ta je nejprve řízená, po nějakém čase se přechází k volnému sparing a ten se postupem času podobá maximálně nácviku reálného boje.
K tomu všemu je potřeba určitá psychologická průprava adeptů. K tomu nám skvěle dopomáhá systém Crazy Monkey, z něhož čerpáme velmi propracovanou metodiku přípravy na volný boj, ale i skvělý arzenál technik, který tento systém nabízí.

Učební plán

 • nácvik technik na místě
 • v pohybu
 • trénink veškerých úderových technik na lapách
 • trénink kopů na lapách
 • kombinace kopů a úderů na lapách
 • trénink 3 úrovní vzdálenosti v boji
 • kontrola vzdálenosti v pohybu
 • řízený boj
 • nácvik porážecích technik
 • nácvik hodových technik a podmetů
 • nácvik záchytů
 • taktika
 • modelové situace
 • volný boj
 • volný boj proti více soupeřům
 • chinna techniky
 • trénink zápasnických technik
 • nácvik sebeobrany
 • sebeobrana proti zbrani
 • psychologie sebeobrany
 • zvyšování fyzické odolnosti
 • silová průprava
 • lingung
 • trénink na zvýšení vytrvalosti
Telefon: 604 737 516
Email: info@yulong.cz

facebook

Připravujeme

Fotogalerie

Slideshow Image 1 Seminář s Leonem
Slideshow Image 1 Budoshow
Slideshow Image 1 Přírodní seminář
Slideshow Image 1 Budoshow
Slideshow Image 1 Chorvatsko 2006
Slideshow Image 1 Budoshow
Slideshow Image 1 Seminář
Slideshow Image 1 Hong Kong
Slideshow Image 1 Czech Open
Slideshow Image 1 Seminář Ostrov