FAQ

Tradiční škola bojových umění může leckomu připravit různá překvapení, zvláště pokud očekává volnočasový kroužek. Proto jsme pro vás připravili nejčastější dotazy.
 • Co znamená „kung fu“, „wu shu“?
  • Kung fu znamená tvrdá práce, mistrovství. Můžete dosáhnout kung fu v jakékoliv činnosti. Také to dává cítit, že kung fu není jen opakovaná fyzická aktivita. V moderní době se někdy kung fu používá k označení tradičního bojového umění, s důrazem na aplikaci a sebeobranu. Wu shu znamená bojové nebo válečné umění. Dalo by se říct, že jde o synonyma. Dnes se ale používá výraz wu shu často pro moderní styly, tedy pro směs bojových technik a gymnastiky, zaměřené spíše na soutěže.

 • Odkud pochází?
  • Kung fu pochází z Číny. Různé styly pak z různých částí. Mluvíme také o „třech studnicích“ kung fu, což jsou tři významné oblasti: Kláštery Šaolin, Emei Shan a Wudang Shan.

 • Kdo je to sifu?
  • Sifu je tradiční označení pro učitele, mistra.

 • Proč není kung fu sport?
  • Protože jeho hlavním cílem nejsou soutěže, ale duchovní a fyzický růst, který nikdy nekončí. Neexistuje žádný „sportovní důchod“, kam by se odcházelo ve třiceti, naopak by tělu mělo být kung fu prospěšné. Příkladem je Dětský Qi Gong, dechové a protahovací cvičení. Svůj název získalo díky ranému věku, ve kterém se učí a také díky svým omlazujícím účinkům. Pro exhibice jej někdy cvičí i devadesátiletí. Kung fu je zaměřeno na sebeobranu a boj, strategii, rozvoj síly, vůle, sebevědomí, ale také se prolíná do každodenního života. Je chyba myslet si, že kung fu končí při odchodu z tělocvičny. Vše, co se děláme, s kým a jak mluvíme, jak se chováme, vše lze brát jako kung fu. Kung fu je také životní cesta, která nekončí.

 • Jak se kung fu dělí?
  • Způsobů dělení je několik. Nejznámější je moderní X tradiční kung fu (viz výše). Další způsob dělení je severní X jižní. Severní styly více zapojují kopy a skoky, jejich postoje jsou velmi nízké, ale také přechází do vysokých. Jsou velmi pohyblivé a techniky rukou jsou často vedené obloukem a mají delší dosah. Jižní styly jsou zakořeněné, tedy mají pevnější postoje a z těch se nezvedají. Techniky jsou tvrdší a mnohem méně se používá kopů a skoků, což ovšem neznamená, že je styly postrádají. Další způsob dělení je vnitřní X vnější, což je velmi moderní a zároveň nešťastné řešení. Vnitřní styly mají být ty, které se soustředí nejdříve na kultivaci energie Qi a poté na sebeobranu, vnější to mají naopak. Také se říká, že vnitřní jsou měkčí, vnější tvrdé. Problémem ale je, že žádný styl není 100% tvrdý ani měkký a vždy musí obsahovat obojí, aby fungoval. Tedy jako princip jin a jang. Jde tedy o označení spíše obrazné.

 • Jak to, že se dá v tradičním kung fu závodit?
  • Jde o diskutovanou otázku. Naše škola v kung fu závodí, což ale neznamená, že bychom tomu přizpůsobovali trénink. Pouze jednou týdně se lze věnovat průpravě na závody, například výška postojů, timing, psychická průprava. Ale stále jde spíše o motivační prostředek k celkovému tréninku, nikoliv o cíl. Pokud by šlo o cíl, mluvíme o moderním wu shu. Soutěže mají různé kategorie, například pěstní formy, zbraně, nebo zápas.

 • Jaké jsou hlavní cíle tréninku?
  • Sebeobrana, aplikace a použití technik. Rozvoj síly a fyzických dovedností. Studium technik, nuancí, detailů pro jejich funkčnost. Zdraví, kondice, držení těla. Filozofie, etika. Rozvoj sebevědomí, vůle, vytrvalosti. Získání přátel do nepohody. Způsob života.

 • Jak trénink probíhá?
  • Na začátku tréninku se cvičí qi gong, dechové cvičení. Poté se studenti rozběhávají a zahřívají. Následují posilování, dynamická cvičení a strečink. Po strečinku následuje hlavní část, kde se cvičí postoje, techniky, formy, cvičení ve dvojici, aplikace, zbraně.

 • Proč se mám učit stát?
  • Protože než se naučíte běhat, musíte umět chodit. A ještě dříve stát. Dobrý postoj je jako kořeny stromu. Když nebudou kvalitní, strom nemůže růst vysoko.

 • Co je potřeba pro první trénink? Mám nějak posilovat předem?
  • Žádná příprava dopředu není nutná, vše přijde na tréninku a ve správný čas. S sebou si vezměte jen pohodlné kalhoty, tričko, tenisky a pití. Školní tričko, ve kterém se cvičí a speciální kalhoty můžete zakoupit později. Šerpa se získává na základě technických dovedností a musíte nejdříve složit zkoušky, abyste získali svoji první.

 • Pro koho je trénink vhodný?
  • Pro děti i dospělé, ženy i muže. Jedinou překážkou jsou vážná onemocnění, například srdce. V takovém případě si lze nastavit zátěž individuálně a hlídat se. Vždy je možná domluva.

 • Co kromě pravidelného tréninku nabízíte?
  • Semináře s významnými učiteli, víkendové soustředění, soustředění v Chorvatsku u moře, cesty do Číny, soutěže a výjezdy do zahraničí, privátní hodiny, exhibice a účast na nich…

 • Proč je potřeba cvičit doma, jak často?
  • V japonském karate se říká: Je jako horká voda, když ji neohříváš, vystydne. Totéž platí pro všechna bojová umění. Je třeba neustále svoji horkou zahřívat, cvičit, učit se, pilovat. Jedině tak lze postupovat kupředu. Ideální je cvičit každý den, alespoň chvíli. Ale i dvakrát týdně je zezačátku lepší než nic.

 • Proč se zdraví tělocvična, partner na cvičení?
  • Protože vyjadřujeme respekt a díky za místo, kde se můžeme učit a také za partnera, díky kterému se můžeme posunout dál. Ve cvičení ve dvojici nikdy není agresivita nebo vůle ublížit, což pozdrav také symbolizuje. Navíc jde o praktické upozornění, že o sobě navzájem víme.

 • Proč jsou některé zbraně jak z alobalu?
  • Jde o moderní zbraně, které se využívají pro exhibice a soutěže, kde je porotci používají ke kontrole síly a správnosti technik. Bohužel se dělají už i tak jemné, že charakteristický zvuk vydávají i při nesprávném pohybu. V moderním wushu se používají pro svoji váhu a jednoduchou manipulaci. V naší škole se kromě exhibicí využívají k tréninku pevné zbraně. Menším dětem však lze tyto „alobalové“ doporučit vzhledem k jejich váze.

 • Když se naučím formu, budu umět kung fu?
  • Ne. Forma je základ, ale bez klíče, tedy aplikace, použití, jde jen o pohyby.

 • Jak vypadá trénink sanda? Není to moc příliš agresivní?
  • Jde o nácvik zápasu, ale přistupuje se k němu postupně. Takže nejdříve se učí správné technice, nácviku do vzduchu (stínování) i do lap a pytle. Následuje cvičení ve dvojici, drily, cvičení práce nohou, úhybu, načasování, reakce… Teprve poté se přistupuje k volnému boji. K tréninku se používají rukavice a další pomůcky. Na tréninku není pro agresivitu místo.

Telefon: 604 737 516
Email: info@yulong.cz

facebook

Připravujeme

Fotogalerie

Slideshow Image 1 Seminář s Leonem
Slideshow Image 1 Budoshow
Slideshow Image 1 Přírodní seminář
Slideshow Image 1 Budoshow
Slideshow Image 1 Chorvatsko 2006
Slideshow Image 1 Budoshow
Slideshow Image 1 Seminář
Slideshow Image 1 Hong Kong
Slideshow Image 1 Czech Open
Slideshow Image 1 Seminář Ostrov