Mnich

Hung Gar Kung Fu

Hung Gar Kung Fu je jeden z nejznámějších stylů čínských bojových systémů na světě.

Hung Gar v překladu znamená „rodina Hung“. Je to jméno muže, který systém vynalezl, Hung Hei Goona. Základ Hung Gar Kung Fu pochází ze stylu tygří pěsti Fukienského Šaolinského chrámu s přidáním technik draka, jeřába, pantera a hada. Je založen na principu pěti elementů: kov, dřevo, oheň, voda a země.

Zvířecí systém učí studenty rozvíjet fyzické schopnosti, sílu a ducha. Pohyby pěti elementů pomáhají porozumět principu Yin a Yang. Jeden element je protikladem druhého, ale všechny elementy mohou dohromady tvořit jeden celek, který obsahuje dlouhé a krátké techniky a vnější sílu s vnitřní energií.

Tak jsou studenti schopni vytvořit lepší rovnováhu a fyzickou kondici, která jim zaručí pevné zdraví. V reálném boji jsou pak schopni zvládnout různé situace a bránit se proti jakémukoli útoku. Hung Gar obsahuje velmi silné techniky, díky kterým vypadá jako vnější styl, ale ve skutečnosti jím není. Obsahuje měkké a tvrdé, čímž vytváří rovnováhu protikladů „Tvrdý jako železo a měkký jako nit“.

Hung Gar je systém, který má pevný filosofický základ, učí studenty sebekontrole a použití síly k zachování míru, použití vědomostí a schopností k zastavení boje. To je skutečný účel tradičního Hung Garu. Trénink Hung Gar je systém založený na velmi dobré a progresivní metodě, kterou není možno získat skrze chladnou analýzu, ale většinou jen prostřednictvím hluboké osobní zkušenosti, procítění a opravdového poznání. Díky tomu se nakonec bojové techniky používají jako instinktivní reakce.

Hung Gar trénuje celé tělo a bezpochyby vychovává opravdové bojovníky. Porozumí mu však jen člověk, který ho používá v celém životě, nejen při boji v ringu a na ulici.

Sebedisciplína a sebevědomí, následované celým způsobem života, vedou k vítězství v boji. Ovládání emocí dodá bojovníkovi zázračnou vnitřní rovnováhu. Osobní schopnosti a tvořivost jednotlivce žije společně a v harmonii s duchem celého týmu. Hluboce propracovaný tréninkový systém vede k ovládání metabolismu a přispívá ke správné funkci vitálních orgánů a systému těla. Různorodost tréninku činí cvičení zajímavým a pomáhá překonávat stres. Znalost sebeobrany dodá cvičícímu pocit bezpečí, převahy a klid mysli.

Historie

Lam Sai Wing Wong Fei Hung

Hung Gar Kung Fu je styl, který pokračuje v tradici jihočínského Fukienského šaolinského chrámu. Původ spadá do doby Mandžuské invaze v Číně (dynastie Čing 1644 – 1911).

Gu Sin byl opat Fukienského šaolinského chrámu. Žil v 17. století a byl expert na bojová umění se specializací šaolinská tygří pěst. Jeho studentem byl Hung Hei Goon. Byl silný a inteligentní, naučil se od svého mistra všem dovednostem a nakonec se stal jeho nejlepším žákem. Hung Hei Goon s několika dalšími studenty Šaolinu, z nichž někteří byli úředníci dynastie Ming a někteří uprchlíci, nenáviděl vládu dynastie Čing. Podíleli se na revolučních aktivitách proti dynastii Čing a na znovunastolení dynastie Ming.

Vláda dynastie Čing byla o jejich aktivitách informována a její informátoři rovněž odhalili ústředí v šaolinském chrámu. Poslala armádu, aby chrám zničila a pozabíjela mnichy i všechny ostatní, kteří v Šaolinu našli útočiště. V noci, když všichni spali, podnikla armáda brutální útok, během kterého byla většina lidí zabita a chrám byl spálen. Naštěstí Gu Sin, Hung Hei Goon a někteří další dokázali uniknout a ukrýt se v nedaleké jeskyni. Gu Sin řekl Hung Hei Goonovi a ostatním uprchlíkům, že v těch místech nemohou déle zůstat, jinak je armáda dynastie Čing vypátrá. Jelikož pro velkou skupinu je těžké se skrýt, museli se rozejít a rozdělit na různá místa po Číně, skrýt svou skutečnou totožnost a o Šaolinu už se nikdy nezmínili. Gu Sin ustanovil Hung Hei Goona vůdcem uprchlíků a pověřil ho odpovědností za šíření a další rozvoj šaolinského Kung Fu v Číně. Rovněž mu řekl, aby vedl lid k neustálému odporu proti dynastii. Z důvodu bezpečnosti se rozhodli použít Hung Hei Goonovo jméno pro název systému Kung Fu. Také změnili pohyby šaolinského pozdravu a některých dalších technik jako tajný signál skupiny uprchlíků ze Šaolinu.

Tradiční pohyby šaolinského pozdravu mají podobu mnicha modlícího se k Budhovi, tedy spojení dlaní před hrudníkem a úklona k vyjádření respektu. Tento pozdrav byl pozměněn do podoby obou rukou propínajících se před hrudníkem, pravá zavřená do pěsti a levá otevřená jako dlaň tlačící kupředu. Měl značit snahu o sjednocení odporu proti vládě dynastie Čing a znovunastolení dynastie Ming. Všechny tyto pohyby se předávaly z generace na generaci až do dnešních dnů. Význam pohybů už dávno pozbyl smyslu, ale duch volnosti šaolinských uprchlíků je v tradici Hung Garu stále živý. Šaolinský chrám byl zničen, ale narodilo se dítě – Hung Gar Kung Fu.

Lam Cho

Cesta k dnešnímu Hung Garu

Umění dále přešlo na Lok Ah Choye který jej zdokonalil po letech studií v blízkosti ostrého Che Seena a posléze jako důvěrný učedník Hung Hay Goona.

Nejnadanějším studentem Lok Ah Choye a dědicem stylu byl Wong Kei Jing. Byl významnou postavou kung-fu ve své době a jedním z „deseti tygrů Kwantonu“ – tento titul náležel deseti nejlepším bojovníkům v jižní Číně.

Wong Kei Jing předal umění jen svému synovi Wong Fei Hungovi, lidovému hrdinovi jižní Číny. O jeho životě pojednává více než sto filmů, televizních pořadů a publikací. Často byl hrán slavným čínským hercem Kwak Tak Hingem a později Jet Leem a Jacky Chanem. Nejnadanějším žákem a dalším dědicem Wong Fei Hunga v rodině Hung Gar byl Lam Sai Wing, který zdědil všechny znalosti svého Sifu o umění Hung Gar a o léčitelském umění Dit Dar (léčení kostí) a předal je svému synovci, žijícímu Lam Cho. Tang Tung Wing

Někteří světoznámí studenti Lam Sai Winga: Kwan Kun, Tang Yee, Tam Chou, Tang Fong, Wong Man Kai, Wu Lap Fung, Lau Cham, Chan Hon Chung, Chiu Kau.

Byl a zůstává legendou díky svému způsobu života a příkladu odvahy a síly. O jeho životě byly natočeny čtyři filmy.

Synovec Lam Sai Winga Lam Cho, tradiční dědic Hung Gar, žil se svým strýcem více než 28 let téměř jako jeho syn a učil se tajemství umění Hung Gar a Dit Dar. Jeho jméno je v Hong Kongu, metropoli šaolinského kung-fu, spojeno spojeno s životem a rozvojem umění Hung Gar.

Významějši Lam Choovi studenti jsou Lam Chun Fai, Lam Chun Sing, Tang Kwok Wah, Wong Lee, Kwonk Tit Fu, Let Yat Ming, Wong Yiu Ching a Kwon Buck Sam.

Telefon: 604 737 516
Email: info@yulong.cz

facebook

Připravujeme

Fotogalerie

Slideshow Image 1 Seminář s Leonem
Slideshow Image 1 Budoshow
Slideshow Image 1 Přírodní seminář
Slideshow Image 1 Budoshow
Slideshow Image 1 Chorvatsko 2006
Slideshow Image 1 Budoshow
Slideshow Image 1 Seminář
Slideshow Image 1 Hong Kong
Slideshow Image 1 Czech Open
Slideshow Image 1 Seminář Ostrov