Shaolin Kung Fu

Styl Shaolin je nejstarším a nesmírně bohatým stylem wushu. Shaolin wushu (Shaolinquan) je termín pro styly, které vznikly, či se vyvíjely v klášteře Shaolin. Shaolinquan patří mezi nejstarší větve wushu a podle legendy stál u jeho zrodu indický mnich Bodhidharma (čínsky Da Mo).

V naší akademii se věnujeme kromě tradičního Shaolin quan, též systému Bei Shaolin. Prameny výuky sahají nejdříve do Voroněžského centra Wushu, později pak do Vídně, kde žije Velmistr Chen Shi Hong a v neposlední řadě do školy Shifu Pavla Kaly, který je velmi bohatým pramenem i inspirací dosud.

Historie

Specifickým rysem Shaolin wushu je klesání a zvedání, pohyby vpřed a vzad, všechny pohyby se dějí v přímé linii. Jelikož byla tato škola určena jako průprava do bitev, jsou všechny techniky založené na rychlosti, tvrdosti a přímosti. Shaolinští mniši vyvinuli mnoho různých zbraní. Po dynastii Song (960-1279) jich bylo více než 120. Mezi nejpoužívanější patří: qiang (kopí), jian (meč), gun (tyč), dao (šavle), jiujiebian (devítičlánkový bič), dadao (halapartna) a další.

Neodmyslitelnou součástí je trénink ať už tvrdého či měkkého qigongu (práce s energií qi), protože bez meditace a vnitřního tréninku by bylo shaolinské umění pouze určitou formou cvičení, nikoli skutečným uměním. Měkký qigong má relaxační a meditační charakter. Nejtypičtějším příkladem je meditace v sedě, která rozvíjí schopnost koncentrace a klidu. Její pravidelné cvičení rozvíjí a udržuje vitallitu. Tvrdý qigong naopak rovíjí tvrdost a odolnost těla. Vznikal v klášteře Shaolin v provincii Henan. Styl Shaolin je specifický, pohyby jsou tvrdé a plné síly, útok i obrana jsou propracované. Prakticky je velmi dobře aplikovatelný.Techniky se vyznačují přímočarostí a rychlým rytmem, střídaní tenze a uvolnění je výrazné. V sestavách dominuje tvrdost, energie qi je řízena myslí. Sestav stylu Shaolin je mnoho a rovněž rejstřík zbraní je bohatý: krátké zbraně jako šavle, meč, dýka,..., dlouhé zbraně jako např. kopí, hůl, sudlice, halapartna, srpovitá sudlice... dále z párových zbraní je to pár mečů, pár šavlí, pár bičů, pár háků, pár sudlic, kopí se dvěma hroty, šavle s bičem atd. K měkkým zbraním naleží třidílná tyč, devítičlánkový bič, čepel na provaze, měkká hůl Cvičení ve dvojicí zahrnuje boj beze zbraní a se zbraněmi. Sestavy Shaolin se již rozšířily do celého světa.

Dahong quan (Ta chun- čchuan), Xiaohong quan (Šiaochun-čchuan), Tongbi quan (tchunkpi - čchuan), což lze do češtiny přeložit jako Styl sedmi hvězd, Černý drak vychazí z moře, Šestero harmonizování, Osmnáct rukou. Shaolin je typický svými kopy, údery a shozy, jeho cvičením se upevňuje síla, získává zručnost a učí zvládat bojové situace.

Teorie

Bodhidharma přišel do Číny kolem roku 527 a usadil se v klášteře Shaolin. Vytvořil zde pro mnichy sérii cvičení, která sloužila k zocelení těla a ducha. Nejznámější z nich je Yijinjing (Přeměna svalů a šlach) a Luhan shibashou (18 pohybů Luohan). Předpokládá se, že právě tato cvičení položila základ shaolinského wushu.

Do kláštera se často uchylovali putující léčitelé, učenci i slavní bojovníci. Mniši tak od nich získávali zkušenosti a obohacovali své znalosti. Za vlády dynastie Ming (1368-1644) vstoupil do kláštera Que Yuan, který rozšířil 18 technik Luohan na 72. Později Que Yuan vyvinul systém boje, který proslul pod názvem Wu xing (5 zvířecích forem). Ke konci panování dynastie Ming se v Shaolinu vyvinulo na 300 různých forem.

Telefon: 604 737 516
Email: info@yulong.cz

facebook

Připravujeme

Fotogalerie

Slideshow Image 1 Seminář s Leonem
Slideshow Image 1 Budoshow
Slideshow Image 1 Přírodní seminář
Slideshow Image 1 Budoshow
Slideshow Image 1 Chorvatsko 2006
Slideshow Image 1 Budoshow
Slideshow Image 1 Seminář
Slideshow Image 1 Hong Kong
Slideshow Image 1 Czech Open
Slideshow Image 1 Seminář Ostrov