Tai Ji Quan

Tai ji quan je poměrně stará forma čínského cvičení a zároveň bojového umění, které bylo odvozeno z duchovních principů taoismu, ze staré čínské medicíny a některých tehdejších odvětví externích i interních stylů kung fu. Proto je toto cvičení přínosem nejen pro naše zdraví – fyzické, mentální, duševní a duchovní; ale je to také velice sofistikovaná a vědecká metoda sebeobrany.

Jelikož je tento systém cvičení vhodný pro lidi všech věkových kategorií a člověk nepotřebuje při jeho cvičení žádné speciální vybavení nebo prostředí, získal si oblibu u cvičenců téměř po celém světě. Tento typ cvičení vede obecně cvičence ke zlepšení zdraví, jejich fyzické kondice, duševní čistotě, harmonii a klidu v mysli, v souladu s přírodními zákony, ale také ke schopnosti bránit sebe nebo ostatní při útoku.

Jestliže cvičíme pomalu a uvolněně, s myslí koncentrovanou a volným přirozeným dechem, pak nám ruční i zbraňové formy tai ji quanu poskytují vyrovnaný a harmonický dril pro svaly i klouby v těle, skrze provádění jednoduchých i náročných tělesných pozic, pohybů a sestav. Správné provádění daných pohybů s respektováním principů tai ji člověk může také velmi zlepšit a prohloubit meditaci, která vede lidskou mysl a vědomí k vyšším stavům a k hlubšímu pochopení sebe sama a vůbec všech jevů, které ve vesmíru probíhají. Jestliže připustíme myšlenku, že naše bytí je vlastně takový malý lokální vesmír, tak poznání sebe sama a principů fungujících v nás jdou potom velmi efektivně zobecnit do makroskopického měřítka celého vesmíru jako takového.

Hlubší regulovaný dech doprovázen pomalým cvičením ručních forem mimo jiné zapříčiňuje pohyb a rozpínání bránice směrem dolů a vně; a také její kontrakci dovnitř a nahoru. Tento brániční pohyb jemně ale velmi intenzivně masíruje játra, střeva a celý zažívací systém. Rozvíjení hlubšího dechu rovněž pomáhá plícím rozvíjet schopnost pojmout s nádechem větší objemové množství vzduchu než obvykle. Tento větší příjem kyslíku je důležitý pro jeho spotřebu s rostoucí krevní cirkulací. Tímto jednoduchým mechanismem napomáháme vlastně rozšíření krevních cév, které zásobují srdce a další důležité vnitřní orgány. Proto Tai ji také pomáhá jako prevence před trombózou, srdečních onemocnění a spoustou dalších nemocí dnešní „moderní“ doby. Provádění ručních i zbraňových forem zklidňuje a harmonizuje mysl skrze relaxovanou koncentraci na správné a pomalé provádění pohybů. Cvičení stimuluje centrální nervový systém, tím že posiluje a harmonizuje sympatický a parasympatický nervový systém, který rozvíjí a zlepšuje harmonii všech vnitřních orgánů v těle. Když se svaly při formách pohybují, tak vyvíjí určitý tlak v našich žilách a tím napomáhají návratu krve zpět do srdce a tímto způsobem zlepšují cirkulaci krve v těle. Rovněž práce břišní stěny při cvičení chen qi kungu a forem zlepšuje zažívání, zvyšuje apetit a působí také jako prevence proti zácpě. Efektní provádění pohybů tai ji může vést skrze uvolnění a koncentraci mysli také k různým změnám v našem charakteru a počínání. Cvičenci se mnohdy stávají více vyrovnanými a méně agresivními.

Text je s laskavým dovolením převzat ze stránek České Asociace Chen Tai Ji Quan.

Historie

Linie mistrů
 Chen Bu
|  1. generace rodiny Chen, zakladatel vesnice Chenjiagou - rodiště Tai Ji Quan
|
› Chen Wangting (1600 - 1680)
|  9. generace rodiny Chen, zakladatel Tai Ji Quan
|
› Chen Soule, Chen Guanyin, Chen Zhengru
|
› Chen Shanzi, Chen Jingjie, Chen Jingbai, Chen Jingxia
|
› Chen Binwang (1748 - ?)
|
› Chen Changxing (1771 - 1853)
|  Autor dvou forem Starého stylu: Lao Jia Yi Li, Lao Jia Er Lu
|
› Chen Gengyun (79 let)
|
› Chen Yanxi (81 let)
|
› Chen Fake (1887 - 1957)
|  Autor dvou forem Nového stylu: Xin Jia Yi Li, Xin Jia Er Lu
|
› Chen Zhaoxu (1911 - 1960)
|
› Chen Xiaowang (* 1946)
|  Současná nejvyšší autorita stylu, autor přípravných forem: 19 a 38.
|
› Chen Shi Hong, Sigun (* 1959)
|  Jeden ze současných velmistrů Chen Tai Ji Quan, zakladatel Rakousko-čínské
|  asociace Wushu, čestný předseda výzkumné společnosti Chen Taijiquan v Číně,
|  prezident Mezinárodní asociace stylu Chen Taijiquan v Tokyu.
|
› Pavel Hlavoň, Sifu (* 1974), David Pirochta, Sifu (* 1972)
|   Zakladatelé a vedoucí České asociace Chen Tai Ji Quan        			     
|	
› Jiří Hauska, Sifu(*1978) instruktor České asociace Chen Taj Ji Quan

Tchaj-ťi čchüan (dále jen tchaj-ťi) se rozděluje na 5 stylů: Chen, Yang, Wu, Sun a Wu. Tyto styly se od sebe liší pohyby, postoji a rychlostí procvičovaných sestav. Obsah a principy těchto stylů jsou stejné a zahrnují v sobě hned několik funkcí:

 • zdravotně léčebnou
 • sebeobrannou
 • meditativně filosofickou
Text je s laskavým dovolením převzat ze stránek České Asociace Chen Tai Ji Quan.

Teorie

Tento článek byl převzat z webu TCM Bohemia, s.r.o.

Z hlediska naší západní terminologie jde při cvičení tchaj-ťi o vědomou volní činnost, která vede k vytvoření nových pohybových programů. Účelnost pohybu vytváří správnou motivaci, kterou se snažíme podtrhnout zvýšením senzomotorické vnímavosti - směřováním pohledu s natáčením celé hlavy, uvolněním dechu, vnímáním pocitu tíhy - gravitace působící na naše tělo (viz principy tchaj-ťi).

Hodnota tchaj-ťi jako měkké sebeobrany je všeobecně potvrzena. Správným užitím je možno neutralizovat protivníkovu sílu silou mnohem menší a tak nenuceně (volně) kontrolovat situaci a zároveň využít jeho síly jako jeho vlastní nevýhodu. Cvičení umožní získat klid mysli, uvolnění těla, ale zároveň pružnost svalů a znamenitý tělesný stav bez ohledu na zdraví jedince na začátku cvičení (Yang Sau Chung, 2000).

Při tchaj-ťi se snažíme o ovládání svého těla, což znamená přizpůsobit tělo pohodlné a co nejuvolněnější pozici. Člověk je jako jeden celek a pracuje s určitými principy a metodami, které ho provázejí celým učebním procesem při cvičení.

Historie a vznik tchaj-ťi (podrobněji Vojta, 2001; Yang Jwing, 1995) není předmětem této práce, proto se o vývoji tohoto východního umění nebudeme podrobněji zabývat.

Tchaj-ťi čchüan čchüan je většinou prezentováno jako dechové zdravotní a relaxační cvičení, v prvé řadě je to však bojové umění a v překladu znamená „pěst velkého předělu“. Předností tchaj-ťi je skutečnost, že vnáší do něčeho tak impulzivního a hrubého jako je boj lidskou inteligenci a cit. Především je to program rozvoje schopností adaptovat se, přirozeně a pružně reagovat, neztrácet nadhled a sebejistotu, potlačit v sobě primitivní násilí, agresivitu a bezhlavost.

Výzkum byl proveden v Pekingu na sportovně lékařském centru, u věkové skupiny v rozsahu mezi 50 až 89 lety. Z toho bylo 32 pravidelně cvičících tchaj-ťi a 56 necvičících (Wu, 1988).

Pro pochopení tchaj-ťi a pohybu v něm chci zmínit jeden téměř mystický příběh. Vypráví se o zakladateli stylu Yang, mistru Yang Luchanovi. „Jeho cit pro vnímání směru a síly pohybu byl tak dokonalý, že pták sedící v jeho otevřené dlani nemohl vzlétnout. Vždy, když se chtěl opeřenec odrazit, Yang Luchan vystihl ten správný okamžik, rukou povolil dolů a do stran, čímž mu nedal opěrný bod pro odraz a pták padal s jeho dlaní a nenašel pevný bod. Jakmile pták dosedl a okamžik odrazu byl pryč, Yang Luchan ruku opět lehce pozvedl, dal mu pevný bod a vše začalo znova.“ Tento příběh ukazuje, co je podstatné pro vnitřní bojová umění a také pro pohyb. Pokud chceme obohatit svůj život a prostřednictvím vypěstovaného citu využít zákonů fyziky a biologie až na samou mez, je tchaj-ťi možnou cestou k tomuto obohacení (Vojta 1993, 2001).

Tchaj-ťi a ostatní bojová umění umožnují dosažení nepopsatelné hloubky, prostřednictvím po staletí pěstovaných technik se můžeme ponořit do zcela zvláštního světa, odložením svázanosti dnešní civilizace a přesně v duchu prastarých tradic provádět cvičení, která jakoby vedla mimo běžné vědomí člověka a která pomáhají nalézt ztracené hodnoty dnešní společností nedoceněné.

Telefon: 604 737 516
Email: info@yulong.cz

facebook

Připravujeme

Fotogalerie

Slideshow Image 1 Seminář s Leonem
Slideshow Image 1 Budoshow
Slideshow Image 1 Přírodní seminář
Slideshow Image 1 Budoshow
Slideshow Image 1 Chorvatsko 2006
Slideshow Image 1 Budoshow
Slideshow Image 1 Seminář
Slideshow Image 1 Hong Kong
Slideshow Image 1 Czech Open
Slideshow Image 1 Seminář Ostrov